Home    |    Contact us    |    Features     |    Links       

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์...

จัดตั้งขึ้นเนื่องจากรัฐบาล ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนา ประเทศควรอยู่บนพื้นฐานของการพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่างๆซึ่ง sex shop วัสดุศาสตร์ถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการต่อยอดไปสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ

 

3rd November 2019 Read more >>

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการไทยเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและลดโลกร้อน

รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วม โครงการพัฒนาผู้ประกอบการไทยเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและลดโลกร้อน โดยความร่วมมือของศูนย์นวัตกรรมวัสดุ ร่วมมือกับภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและ iTAP สวทช. เป็นโครงการพัฒนาผู้ประกอบการในประเทศ ด้วยเทคโนโลยีวัสดุและการผลิต เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์รักษ์โลก โดยผู้ประกอบการจะได้รับทุนสนับสนุนในการเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวน 50% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ติดต่อรับสมัครได้ที่ fengrct@ku.ac.th หรือ panita@tmc.nstda.or.th ภายในวันที่ 30 กันยายน 2555 

 

https://www.noktaseksshop.com
https://www.noktashop.org
https://www.seksshopistanbul.net
https://www.noktashop.istanbul
https://www.vibratorum.net
https://www.jartiyercorap.com
https://www.noktashop.ist
www.fethiyesexshop.com

8th August 2019 Read more >>

วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอเชิญร่วมงานดงตาลสัมพันธ์ เพื่อฉลองวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์

1st August 2019 Read more >>

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเนื่องจากรัฐบาล...

ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาประเทศควรอยู่บนพื้นฐานของการพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่างๆซึ่ง 

1st February 2019 Read more >>