Home    |    Contact us    |    Features     |    Links       

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการไทยเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและลดโลกร้อน

รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วม โครงการพัฒนาผู้ประกอบการไทยเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและลดโลกร้อน โดยความร่วมมือของศูนย์นวัตกรรมวัสดุ ร่วมมือกับภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและ iTAP สวทช. เป็นโครงการพัฒนาผู้ประกอบการในประเทศ ด้วยเทคโนโลยีวัสดุและการผลิต เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์รักษ์โลก โดยผู้ประกอบการจะได้รับทุนสนับสนุนในการเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวน 50% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ติดต่อรับสมัครได้ที่ fengrct@ku.ac.th หรือ panita@tmc.nstda.or.th ภายในวันที่ 30 กันยายน 2555 

 

https://www.noktaseksshop.com
https://www.noktashop.org
https://www.seksshopistanbul.net
https://www.noktashop.istanbul
https://www.vibratorum.net
https://www.jartiyercorap.com
https://www.noktashop.ist
www.fethiyesexshop.com

shell shockers unblocked jigolo şirketleri jigolo siteleri jigolo ajansı jigolo şirketleri jigolo şirketleri jigolo siteleri jigolo siteleri jigolo şirketleri jigolo siteleri mecidiyeköy escort anadolu yakası escort cevizli escort üsküdar escort şerifali escort dudullu escort kaynarca escort çekmeköy escort küçükyalı escort atalar escort gebze escort

โครงการ "พัฒนาผู้ประกอบการไทยเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและลดโลกร้อน"

ความเป็นมา

ในปัจจุบัน หลายประเทศ ต่างให้ความสำคัญในการบรรเทาปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ โดยมีการเพิ่มมาตรการและข้อบังคับทางด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุมให้ภาคอุตสาหกรรมร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาดังกล่าว จึงต้องเตรียมความพร้อมกับการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์รักษ์โลกและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อรับมือกับข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม ที่นานาประเทศจะนำมาใช้เป็นมาตรการกีดกันทางการค้าทางอ้อม ในยุคสมัยการค้าเสรี

องค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต จะสามารถนำไปสู่การสร้างสรรค์วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้มีตัวเลือกวัสดุสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งๆเพิ่มมากขึ้น ดังเช่น กระบวนการรีไซเคิลแก้วและพลาสติกเพื่อให้ได้วัสดุรีไซเคิลที่มีสมบัติใกล้เคียงกับวัสดุตั้งต้น  หรือตัวอย่างการควบคุมกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเพิ่มประสิทธิผล เป็นต้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศ  โครงการ iTAP จึงได้ดำเนินโครงการอบรม วิจัยและพัฒนา เพื่อให้ความรู้และการสร้างนวัตกรรมนวัตกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต ได้อย่างเหมาะสม อันจะส่งผลสู่การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมก่อสร้างในตลาดโลกต่อไป

วัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างความตื่นตัวและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต ให้แก่ผู้ประกอบการและบุคลากรจากภาคอุตสาหกรรม

2.ประยุกต์ใช้นวัตกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต เพื่อลดปริมาณการสิ้นเปลืองพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ

กิจกรรมในโครงการ

1.การอบรมสัมมนา

2.การเข้าเยี่ยมและวินิจฉัยปัญหาและความต้องการเบื้องต้นของบริษัท

3.การให้คำปรึกษาแก่ 5 บริษัท

การสนับสนุนจากสวทช.

1.ไม่เสียค่าใช้จ่าย ในกิจกรรมการเข้าเยี่ยมและวินิจฉัยปัญหาและความต้องการเบื้องต้นของบริษัท

2.สนับสนุนคืนร้อยละ 50 ของค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ ในกิจกรรมการให้คำปรึกษาแก่บริษัท (5 บริษัท)

 

ดาวน์โลดรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ (.pdf ไฟล์)

 

https://www.noktaseksshop.com
https://www.noktashop.org
https://www.seksshopistanbul.net
https://www.noktashop.istanbul
https://www.vibratorum.net
https://www.jartiyercorap.com
https://www.noktashop.ist
www.fethiyesexshop.com

shell shockers unblocked jigolo şirketleri jigolo siteleri jigolo ajansı jigolo şirketleri jigolo şirketleri jigolo siteleri jigolo siteleri jigolo şirketleri jigolo siteleri mecidiyeköy escort anadolu yakası escort cevizli escort üsküdar escort şerifali escort dudullu escort kaynarca escort çekmeköy escort küçükyalı escort atalar escort gebze escort