Home    |    Contact us    |    Features     |    Links       

การขึ้นเรือนแบบเย็น (Cold Mounting)

การขึ้นเรือนแบบเย็น (Cold mounting) ชิ้นงานจะถูกวางในแบบหล่อ แล้วจึงเทเรซิ่นซึ่งจะผสมสาร 2-3 ชนิดตามอัตราส่วนน้ำหนักหรือ ปริมาณที่กำหนดกวนจนเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นค่อยเทใส่แบบ Cold mounting มีอยู่ 3 ชนิดคือ

1. อีป๊อกซี (Epoxy) มีการหดตัวต่ำสุดระยะเวลาในการเซทตัวนาน แต่มีแรงยึดเกาะระหว่างชิ้นงาน กับเรซิ่นดีมาก สามารถใช้กับระบบสูญญากาศได้ เมื่อแข็งตัวแล้วจะเป็น Duroplastic

2. อะครีลิค (Acrylic) มีความสะดวกในการใช้งานเวลาในการเซทตัวและหดตัวน้อย จะแข็งตัวโดย การเติมสารทำให้แข็งตัว และเมื่อแข็งตัวแล้วจะเป็น Thermoplastic และทนสารเคมี

3. โพลีเอสเตอร์ (Polyester) มีลักษณะคล้ายๆอะครีลิค แต่เวลาในการแข็งตัวน้อยเมื่อแข็งตัวแล้วจะ เป็น Duroplastic

Cold mounting เหมาะกับชิ้นงานที่มีรูพรุน มีความอ่อนมากๆ ชิ้นงานที่ไม่ทนต่อความร้อน ไม่ทนต่อแรงดัน อีกทั้งชิ้นงานจะไม่เป็นอันตรายอันเนื่องจากสารเคมี