Home    |    Contact us    |    Features     |    Links       

เครื่องเร่งสภาพการตากแสงอาทิตย์และฝน

ชื่อเครื่องมือ: เครื่องเร่งสภาพการตากแสงอาทิตย์และฝน (Weatherometer) รุ่น QUV/spray with Solar Eye Irradiance Control

รูปที่ 1 ลักษณะของเครื่อง เร่งสภาพการตากแสงอาทิตย์และฝน (Weatherometer) รุ่น QUV/spray with Solar Eye Irradiance Control

หลักการทำงาน:   เครื่องเร่งสภาพการตากแสงอาทิตย์และฝนจะใช้หลักการเลียนแบบแสงอาทิตย์และฝนในธรรมชาติ โดยใช้หลอดไฟชนิดที่ให้แสงเหมือนกับแสงอาทิตย์ และระบบพ่นน้ำภายในตัวเครื่อง เพื่อจำลองสภาพอากาศเสมือนจริงอันได้แก่ ความร้อน และความชื้น อันเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของวัสดุ

ลักษณะของผลที่ได้:   จะได้ชิ้นงานตัวอย่างที่ผ่านสภาพการตากแสงอาทิตย์และฝน

การประยุกต์ใช้งาน:   สามารถใช้เครื่องเร่งสภาพการตากแสงอาทิตย์และฝน ในการวิเคราะห์ลักษณะและอัตราการเกิดการกัดกร่อนที่จะเกิดขึ้นในวัศดุ ใช้ประเมินระดับการเปลี่ยนสีหรือจางหายของวัศดุ ใช้ทดสอบความสามารถของสารเคลือบหรือสารป้องกันยูวีที่เคลือบอยู่บนพื้นผิววัศดุ

ลักษณะตัวอย่างที่ทำการทดสอบ:   ตัวอย่างที่จะทำการทดสอบจะอยู่ในรูปแบบของแข็ง ไม่ละลายน้ำ และไม่เป็นผง

 

ติดต่อสอบถามเพื่อรับ บริการ วิเคราะห์ ทดสอบ วัสดุ และ สมบัติวัสดุ:

ศูนย์ นวัตกรรมวัสดุ ชั้น 3 อาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 09-86599-553
โทรสาร :  02-9551811