Home    |    Contact us    |    Features     |    Links       

Rockwell Hardness Tester

ชื่อเครื่องมือRockwell Hardness Tester บริษัท Tonan Asia รุ่น CV-600D™

หลักการทำงานเป็นเครื่องมือที่ใช้ทดสอบความแข็งแบบร็อคเวลล์ ระยะทดสอบสูง 170 มิลลิเมตร ดังแสดงในรูปที่ 1 ทำงานด้วยระบบตุ้มน้ำหนักให้แรงผ่านหัวกดมายังชิ้นงานทดสอบ

รูปที่ 1 ลักษณะเครื่องทดสอบ Rockwell Hardness

ความสามารถในการวิเคราะห์ของเครื่อง:
- Major load สามารถเลือกน้ำหนักได้ 3 ขนาดคือ 60, 100,150 kgf
- หัวกดมี 2 ชนิด คืด หัวเพชรรูปกรวย และหัวกดบอลล์เหล็ก
- สามารถทดสอบในหน่วยร็อคเวลล์สเกล  A,B,C,E,F,G,H,K,L,M,P,R,S และ V                    
- ค่าความละเอียด 0.2 Rockwell unit
- Miner load มีน้ำหนักขนาด 10 kgf

ลักษณะตัวอย่างที่ทำการทดสอบชนิดและลักษณะของตัวอย่างที่จะส่งทดสอบ สามารถทดสอบชิ้นงานโลหะ เช่น เหล็กกล้า เหล็กหล่อ ทองแดง อะลูมิเนียม ตะกั่ว สังกะสี แมกนีเซียม เป็นต้น  ผิวหน้าของชิ้นงานควรเรียบ มีรูปทรงแผ่นหรือทรงกระบอกก็ได้ ทั้งนี้ความหนาของชิ้นงานควรมากกว่าความลึกของรอยกดอย่างน้อง 10 เท่า

การประยุกต์ใช้งาน : ใช้ผลของความแข็ง (Hardness) บอกคุณสมบัติของวัสดุ เช่น ความต้านทานต่อแรงกด การขัดสี และการกลึงของวัสดุ เชิงโลหะวิทยาเป็นการทดสอบคสามสามารถในการต้านทานการต่อการแปรรูป (เสียรูป) ถาวร

ติดต่อสอบถามเพื่อรับ บริการ วิเคราะห์ ทดสอบ วัสดุ และ สมบัติวัสดุ:

ศูนย์นวัตกรรมวัสดุ ชั้น 3 อาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 09-86599-553 โทรสาร :  02-9551811