Home    |    Contact us    |    Features     |    Links       

เครื่องทดสอบการสึกหรอ

ชื่อเครื่องมือ: เครื่องทดสอบการสึกหรอ  (Wear Testing Machine) บริษัท Jinan Testing Equipment IE

รูปที่ 1 ลักษณะเครื่องทดสอบการสึกหรอ  (Wear Testing Machine)

หลักการทำงาน :   ทดสอบโดยเน้นการสึกหรอของชิ้นทดสอบแบบหมุดเป็นหลัก โดยให้ชิ้นทดสอบแบบหมุดกับแบบจานสัมผัสกัน     ซึ่งชิ้นทดสอบแบบหมุดอยู่กับที่และจะถูกกดด้วยน้ำหนักตามชนิดของชิ้นทดสอบ ส่วนชิ้นทดสอบแบบจานจะหมุนตามจำนวนรอบที่กำหนดไว้  ในระหว่างทดสอบจะบันทึกจำนอนรอบที่ชิ้นทดสอบหมุนไป แล้วนำมาคำนวณหาความสึกหรอที่เกิดขึ้น

ลักษณะของผลที่ได้ :   จะได้ชิ้นงานที่เกิดการสึกหรอ ซึ่งสามารถนำมาคำนวณหาอัตราการสึกหรอจำเพาะได้

การประยุกต์ใช้งาน :   สามารถประยุกต์ใช้การคำนวณในการหา ระยะสึกหรอ ความต้านทานการสึกหรอ อุณหภูมิพื้นผิวของการไถล และสามารถวิเคราะห์รอยสึกหรอที่เกิดขึ้น

ลักษณะตัวอย่างที่ทำการทดสอบ :   ตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์จะต้องอยู่ในรูปแบบของของแข็ง โดยชิ้นงานทดสอบแบบหมุดมีขนาดความกว้างและยาว 8 mm. สูง 20 mm มีค่าความหยาบเฉลี่ยไม่เกิน 1.4 Ra และชิ้นงานทดสอบแบบจานมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 75 mm หนา 10 mm มีค่าความหยาบเฉลี่ยไม่เกิน 0.2 Ra อ้างอิงตาม ASTM G99-90

 

ติดต่อสอบถามเพื่อรับ บริการ วิเคราะห์ ทดสอบ วัสดุ และ สมบัติวัสดุ:

ศูนย์ นวัตกรรมวัสดุ ชั้น 3 อาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 09-86599-553
โทรสาร :  02-9551811